Edició: Lluís Molinas Falgueras i Gerard Xarles Batlle (Revista del Baix Empordà)
Autor(s): Miquel Torroella i Plaja
Preu: 12 euros

Història de Palafrugell i la seva comarca

La idea d’escriure la present història váreig concebre-la fa molts anys, essent jovenet encara, mogut per l’amor que sentia vers eixa vila que, si no va alletar-me sota son bonic cel, va bressar la meva infantesa” (Miquel Torroella i Plaja. Barcelona, 1929).

A començaments del segle XX, Miquel Torroella i Plaja, com a cronista i testimoni de les històries de Fitor i les seves rodalies, havia publicat diferents narracions de notable acollida popular, entre les quals destacarem Cuentos que són histórias Coses de casa. És de justícia remarcar que des de la seva primera joventut fou un home compromès amb els moviments culturals del seu entorn, en una època on la cultura només estava a l’abast de les classes socials més benestants. Gràcies a la seva empenta, i sobretot a la seva sensibilitat, Palafrugell va conèixer una etapa literària molt fructífera, mitjançant El Palafrugellense, un periòdic que ell va crear l’any 1882 amb la col·laboració d’una colla de destacats lletraferits de la comarca. Al darrer terç del segle XIX, encara molt jove, junt amb el seu amic Vicenç Piera i Tosetti va publicar una acurada història de Sant Sebastià de la Guarda en un llibre que encara avui, amb renovades edicions, és objecte de referència vital per tal de conèixer la història d’aquest entranyable santuari.

Degut al fet de ser hereu de bon bressol, Torroella va poder tenir educació superior ­–segons cròniques familiars va ser company d’estudis d’alguna testa coronada– però, tocat per la dèria d’escriure, va dedicar a la literatura casolana els millors anys de la seva vida.

Ja envellit, i amb una forta sotragada econòmica agreujada per l’esclat de la Primera Guerra Mundial, Miquel Torroella es veié obligat a malvendre les seves propietats de Fitor i Palafrugell, refugiant-se a Barcelona, a casa d’un dels seus fills, l’hereu. Allà, envoltat de notes i esborranys encetats feia ja molts anys, va poder veure acabat el somni de tota una vida. Finalment, l’any 1929, sufragada per mitjà d’aportacions familiars, es va fer una edició senzilla i de reduït tiratge d’Història de Palafrugell i la seva Comarca, de la qual en aquella època en van arribar molt pocs exemplars a Palafrugell.

Torroella va morir a Barcelona l’any 1934. Dos anys més tard l’esclat de la Guerra Civil va enterrar els somnis literaris de molta gent, i amb ells aquesta història de Palafrugell restà perduda i oblidada –com la majoria de publicacions en llengua catalana– per espai de molts anys. Temps després, encara dins la llarga nit de la postguerra, alguns convilatans van tenir la sort de recuperar-ne algun exemplar que havia anat a parar als Encants –i fins i tot al Rastro o a les llibreries d’ocasió del barri vell de Barcelona. Gràcies a aquestes troballes, Joan Piera i Lluís Molinas, amb el vistiplau de Jordi Torroella, hereu de l’escriptor, van publicar-ne una edició –exhaurida al cap de pocs mesos– notablement millorada pel que fa a la seva presentació.

Aquesta nova edició, facsímil de l’original, enriquida amb il·lustracions de destacats artistes baixempordanesos que donen un especial relleu als capítols històrics del volum, ha estat completada per Joan Badia-Homs. Amb el seu profund coneixement de la història del Baix Empordà, Badia-Homs ha posat el toc final al llibre precisament on la ploma de Miquel Torroella el va donar per acabat.

Idiomes