Edició: Revista del Baix Empordà 2015
Autor(s): Lluís Molinas i Falgueras
Preu: 12 euros

… I També hi va haver una llarga Postguerra (testimoniatges)

Després de gairebé tres anys d’hotilitats fraticides, amb un balanç final de més d’un milió de víctimes, va començar una nova etapa per al nostre país. La llarga postguerra la qual, en molts aspectes, va ser més despiatada que la mateixa Guerra Civil: fam, represions polítiques, rancúnies, revenges, censura, basardes, picaresca per pura subsistència…

Tot això ho deixen ben clar a les pàgines d’aquest recull els diferents testimoniatges de les persones que, d’una manera o altra, van ser-ne protagonistes (o víctimes) d’aquells grisos anys.

Idiomes