Edició: Revista del Baix Empordà 2012
Autor(s): Lluís Molinas i Falgueras
Preu: 12 euros

Madeleine Carroll. La senyora de Treumal

La segona edició del llibre de Lluís Molinas i Falgueras és un recull de les vivències de l’actriu anglesa Madeleine Carroll (1906-1987) que, segons les seves pròpies paraules, va “escollir la Costa Brava com a lloc de repòs”. En el decurs del temps, aquestes paraules van esdevenir gairebé profètiques, tota vegada que l’any 1998 les seves despulles van ser traslladades des de Fuengirola fins al cementiri de Calonge.

El llibre-recull comença amb una acurada introducció de l’escriptor anglès Derek Chamberlain –biògraf de l’actriu–, el qual fa uns anys havia connectat amb Lluís Molinas per esbrinar detalls de l’estada de Madeleine Carroll a la Costa Brava. També, a banda d’una nota biogràfica, així com la seva trajectòria teatral, cinematogràfica i al front de la Creu Roja durant la Segona Guerra Mundial, Madeleine Carroll. La senyora de Treumal pretén de remarcar les vivències de la seva protagonista amb la gent del país, concretament els seus veïns de Calonge i Palamós, on hi servava bones amistats. Per mitjà del testimoniatge directe de les persones que la van tractar, s’ha aconseguit donar llum a una època de la seva vida que molts dels seus biògrafs desconeixien.

Pel que fa a la seva destacada trajectòria cinematogràfica, l’obra està il·lustrada amb nombroses fotografies, moltes d’elles inèdites, així com amb imatges de la seva vinculació a Calonge i amb gent del rodal. Finalment, podem trobar-hi un exhaustiu periple pel seu pas pels estudis, tant britànics com nord-americans.

Idiomes