Llum verda al Consell Català de Cogestió Marítima

Catalunya.- El Govern ha aprovat el Decret del Consell Català de Cogestió Marítima. Aquest organisme ha de permetre la participació dels actors en la definició, el desenvolupament, i l’execució de les polítiques marítimes en un règim de corresponsabilitat entre l’Administració pública i els sectors implicats, els científics i la societat civil.

Actuarà com a mecanisme per a garantir un bon estat ambiental del mar, afavorir el desenvolupament socioeconòmic en l’espai marítim, i garantir el manteniment d’uns serveis ecosistèmics que són bàsics per al futur d’aquest desenvolupament, com la pesca, l’aqüicultura, les activitats nàutico-recreatives i el turisme, entre altres.
Aquest Consell és un dels instruments clau de l’Agenda Marítima de Catalunya,  que actuarà com a òrgan de governança de l’Estratègia Marítima de Catalunya EMC2030, encarregat de la gestió adaptativa  i  la cogestió mitjançant un procés obert i continu de revisió i reajustament adaptatiu dels objectius i de les seves línies estratègiques d’actuació.
El Consell està integrat per l’Administració de la Generalitat, les entitats locals, els agents i les entitats vinculats als sectors que duen a terme llur activitat en el medi marítim, i les entitats ambientalistes i de recerca, les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, i les associacions municipalistes.
Funcionarà en ple, comissió permanent, i en quatre comissions sectorials: d’Economia Blava i Bioeconomia; de Sostenibilitat i Economia Circular; de Política Marítima Integrada; i de Recerca i Formació.
El Consell basa el seu funcionament en el principi de la cogestió, ja implantat a Catalunya en l’àmbit de la pesca professional mitjançant el Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya, que implica la participació de totes les parts involucrades en els àmbits de decisió. La cogestió posa totes les parts en situació d’igualtat en el moment de prendre decisions de gestió, i, per tant, es tracta d’un sistema que ajuda a corresponsabilitzar el sector econòmic mateix que en depèn. A partir d’aquesta experiència, es proposa aquest model de gestió pioner i innovador com a sistema de gestió del conjunt de sectors econòmics que tenen lloc al mar i elevar un nivell més el grau de cogestió per establir una xarxa horitzontal de presa de decisions entre totes les activitats.
Especialment rellevant és el paper que té l’àmbit científic a l’hora de transferir el coneixement necessari per a la presa de decisions. Catalunya disposa d’una xarxa de centres científics punters en les diferents disciplines vinculades amb la recerca en el medi marí i marítim. El Consell ha de donar el marc de col·laboració entre tots plegats i també ha de mantenir un contacte estable bidireccional sector-científic que faci possible la transferència tecnològica als diferents sectors econòmics.
La gestió adaptativa com a fórmula per amantenir el bon estat del mar i alhora garantir un desenvolupament sostenible de l’Economia Blava a Catalunya serà possible en la mesura que es doni aquest contacte bidireccional i mantingut en el temps.
Val a dir que l’actuació del Consell s’emmarca en la Política Marítima Integrada (PMI) de la Unió Europea, que té com a objectiu donar un enfocament més coherent i integrat a les qüestions marítimes mitjançant una major coordinació entre els diferents àmbits sectorials. A més, per contribuir a assolir els objectius de l’Estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible, i inclusiu, la PMI va promoure l’any 2012 com una prioritat el Creixement Blau.
I mitjançant l’Acord GOV/132/2019, de 25 de setembre, es va aprovar el Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, amb l’objectiu principal d’assegurar l’assoliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 mitjançant les polítiques públiques impulsades i gestionades per la Generalitat de Catalunya. En compliment de diversos objectius de l’Agenda 2030 de Nacions Unides i especialment  l’ODS 14 Conservar i utilitzar de forma sostenible els mars i oceans,  s’assumeix el compromís d’implementar un nou model de governança del mar basat en la cogestió de l’àmbit marí i costaner.

Tags: activitats econòmiques, Catalunya, ciència, cogestió, cogestió pesquera, creació, estratègia marítima, Generalitat, gestió, Govern, pesca, sector públic i privat, serveis, societat, sostenibilitat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Fill out this field
Fill out this field
Introduïu una adreça electrònica vàlida.

Notícia anterior
La Diputació de Girona subvencionarà els pagesos de les Gavarres que apliquin bones pràctiques
Notícia següent
L’economia gironina registra dos trimestres de recuperació després de la caiguda “més intensa” del país per la pandèmia

Vols estar informat?

Subscriu-te i rebràs les notícies de l’Empordà gratuïtament al teu correu.

Fill out this field
Introduïu una adreça electrònica vàlida.

Catalunya News

Segueix-nos

Instagram

També us pot interessar

Idiomes