Afectacions en béns materials per la pedregada del 30 d’agost i discrepàncies amb les companyies asseguradores

Baix Empordà.- El Consell Comarcal del Baix Empordà ha publicat un comunicat que vol donar respostes a les afectacions en béns materials de moltes empreses i particulars per la pedregada del 30 d’agost.

Quan la companyia asseguradora repararà els béns sinistrats o em pagarà una indemnització?
La indemnització consisteix en el pagament d’una quantitat de diners, en la prestació de serveis o en la reparació o la substitució de l’objecte malmès, en funció del que s’hagi establert al contracte d’assegurança.
L’asseguradora està obligada al pagament de la prestació al final de les investigacions i els peritatges necessaris per establir l’existència del sinistre i l’import dels danys. En qualsevol cas, l’asseguradora haurà de pagar l’import mínim del que pugui deure dins dels 40 dies a partir del moment en què se li va informar del sinistre.
És a dir, una vegada comunicat el sinistre, l’entitat asseguradora ha de fer les investigacions i les taxacions necessàries per determinar si el sinistre és indemnitzable i per quin import. Si el/la client/a accepta aquest import, l’entitat asseguradora ha de procedir a la indemnització. Si no hi ha acord, les parts poden acudir al procediment pericial establert en la Llei de contracte d’assegurança (veure pregunta següent).
L’asseguradora incorre en mora (retard) quan no hagi complert la prestació (pagament de la indemnització, reparació dels danys etc.) en el termini de tres mesos des de la producció del sinistre o quan no hagi pagat l’import mínim dins dels 40 dies a partir de la recepció de la declaració del sinistre.
Quan l’asseguradora incorri en mora, el/la client/a obtindrà una indemnització extra consistent en el pagament d’un interès anual igual al 150% de l’interès legal dels diners (fixat a la Llei de pressupostos generals de l’Estat). La indemnització es calcula per dies de retard, des del dia del sinistre o de la comunicació a l’asseguradora, sense necessitat de reclamació judicial.
Si passessin dos anys des de la producció del sinistre, l’interès anual no podrà ser inferior al 20%.

No estic d’acord amb la indemnització que la companyia asseguradora m’ha comunicat. Què puc fer?
Aquest és el procediment que cal seguir en el supòsit en què el client/a i l’asseguradora no arribin a un acord amistós sobre l’import i la forma de la indemnització del sinistre.
Mitjançant aquest procediment, les decisions sobre la indemnització seran preses per persones pèrites expertes.
Aquest procediment no s’ha de confondre amb el fet que l’asseguradora hagin pogut enviar una persona pèrita experta per avaluar les circumstàncies del sinistre quan aquest s’ha produït. En aquest cas, l’actuació de la persona pèrita experta valora el sinistre com a pas previ per assolir un acord amistós.

Característiques del procediment pericial segons article 38 de la Llei de contracte d’assegurança
Si el/la client/a i l’asseguradora es posen d’acord sobre l’import i la forma de la indemnització, l’asseguradora ha de pagar la quantitat acordada o fer allò necessari per reemplaçar o reparar l’objecte assegurat, si la seva naturalesa ho permet i les dues parts ho consenten.
Si en un termini de 40 dies no hi ha acord, cada part ha de designar una persona pèrita experta. Si una de les parts designa una persona pèrita experta i requereix a l’altra part perquè designi la seva, però aquesta no ho fa (té un termini de 8 dies des del requeriment), s’entén que renuncia a designar la seva persona pèrita experta i que accepta el dictamen de la part que sí que l’ha designat.
Si les dues persones pèrites expertes arriben a un acord, ho reflectiran en una acta conjunta. En aquesta acta faran constar les causes del sinistre, la valoració dels danys, la resta de circumstàncies i la proposta de l’import líquid de la indemnització.
Quan no hi hagi acord entre les dues persones pèrites expertes, s’ha de designar una tercera per acord entre client/a i asseguradora. Si no hi ha acord, la designació es farà per un/a jutge del lloc on estigueren els béns sinistrats o per un/a notari.
L’asseguradora tindrà 30 dies per impugnar judicialment el dictamen de la persona pèrita experta, mentre que el/la client/a tindrà 180 dies.
Si s’accepta el dictamen de la persona pèrita experta, l’asseguradora haurà de pagar l’import de la indemnització assenyalada en un termini de 5 dies.

Encara no m’han pagat la indemnització ni m’han reparat els danys. Com he de reclamar?
S’ha de comunicar la reclamació al Servei d’Atenció al Client (SAC) o departament de reclamacions de la pròpia companyia asseguradora.
Aquest departament vetlla perquè s’apliquin correctament les condicions del contracte.
La comunicació de la reclamació s’ha de fer per escrit enviat mitjançant carta certificada amb acusament de rebuda, o bé a l’adreça de correu electrònic habilitada per aquesta finalitat.
Per norma general, aquest departament disposa d’un termini màxim de dos mesos per respondre a la reclamació.
En cas que l’asseguradora en disposi, en segona instància també us podríeu adreçar al Defensor de l’Assegurat.
La resolució del SAC o Defensor de l’Assegurat serà d’obligat compliment per a l’asseguradora.
Trobareu les DADES DE CONTACTE del SAC, departament de reclamacions o Defensor de l’Assegurat de la vostra asseguradora  en el contracte o a la seva pàgina web.
Si teniu dificultats per obtenir aquestes dades, consulteu a l’Oficina Comarcal de Consum.
En cas que no estiguéssiu d’acord amb la resolució que us comuniquin, podreu continuar els tràmits de reclamació adreçant-vos a l’autoritat pública competent, que és el  Servei de Reclamacions de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones:  www.dgsfp.mineco.es.
Per qualsevol dubte també es pot consultar l’Oficina Comarcal de Consum: https://www.baixemporda.cat/ca/carta-de-serveis/oficina-comarcal-de-consum/consultes-i-assessorament/.

Tags: Assegurances, atenció al client, Baix Empordà, comerç, conflicte, Consell Comarcal, consum, economia, empreses, indemnitzar, pedregada, reclamació, serveis, societat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Fill out this field
Fill out this field
Introduïu una adreça electrònica vàlida.

Notícia anterior
L’Ajuntament de Begur estrena un nou canal de comunicació
Notícia següent
Neix RE_Palafrugell, un espai de reflexió a través d’activitats d’oci i de l’àmbit professional

Vols estar informat?

Subscriu-te i rebràs les notícies de l’Empordà gratuïtament al teu correu.

Fill out this field
Introduïu una adreça electrònica vàlida.

Catalunya News

Segueix-nos

Instagram

També us pot interessar

Idiomes